top of page

בואו להיות חברי עמותה

אנחנו חזקות וחזקים יותר ביחד - הגישו בקשת הצטרפות לעמותה

עלות דמי חבר עשויה להיות מושתת על המעסיק באישורך, למי שתחת ההסכם הקיבוצי.

עובדים סוציאליים עצמאיים או אקדמאיים משלמים 100 ש״ח לשנה, גימלאים 50 ש״ח וסטודנטים 20 ש״ח

?האם היית חבר.ה בעו״סים שלום

תודה על בקשת ההצטרפות, ניצור קשר בקרוב

bottom of page