top of page

בואו להיות חברי עמותה

אנחנו חזקות וחזקים יותר ביחד - הגישו בקשת הצטרפות לעמותה

עלות דמי חבר עשויה להיות מושתת על המעסיק באישורך, למי שתחת ההסכם הקיבוצי.

עובדים סוציאליים עצמאיים או אקדמאיים משלמים 100 ש״ח לשנה, גימלאים 50 ש״ח וסטודנטים 20 ש״ח

התשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי. מילוי הטופס הוא בקשת הצטרפות, נציג מטעמנו יחזור  אליכם.

?האם היית חבר.ה בעו״סים שלום

תודה על בקשת ההצטרפות, ניצור קשר בקרוב אין הגשת הטופס מהווה אישור הצטרפות. יפנה אליך נציג העמותה להמשך ההרשמה.

bottom of page