top of page

תמכו בנו

הצטרפו כחברים, או העניקו תרומה (התרומה מאפשרת זיכוי ממס)

תרומה בהעברה בנקאית

12 :קוד בנק

  :שם מוטב

עו״סים שלום עובדים סוציאלים לשלום ורווחה (ע״ר)

 698 :מספר סניף

מספר חשבון: 417690

אנא שלחו לנו מייל  עם פרטי ההעברה
בכדי שנשיב לכם קבלה

תרומה בכרטיס אשראי

נשמח לתרומה חד פעמית, כל תרומה מחזקת את האירגון ומאפשרת לנו להוציא מלגות נוספות לסטודנטים, לפתח את מערכי הפעילות שלנו ולהגיע להשפעה רחבה יותר למען השלום והרווחה

כעת ניתן לפנות אלינו עם בקשת התרומה ונשלח אליכם קישור לתרומה עם חשבונית.

הצטרפו כחברות.ים

הצטרפו כחברי וחברות עמותה ויחד נבנה את התנועה שלנו - עו״סים שלום. החברות מאפשרת לנו עצמאות לעסוק בנושאים אשר חשובים לנו ביותר

להצטרפות
bottom of page