top of page

בקשת תרומה לעו״סים שלום

תרומתך תסייע לנו בהוצאת מלגות מחקר, פיתוח יוזמות עו״ס לקידום השלום והרווחה, קידום מדיניות ופעילות העמותה.
לאחר מילוי הטופס, נשלח דוא״ל עם טופס מאובטח להשלמת התרומה.
התרומה אינה מקנה מעמד חברות בעמותה. להצטרפות לעמותה

תודה על תמיכתך!

מיד ישלח לך טופס מאובטח

בדוא״ל להשלמת התהליך

bottom of page